facebook bełczew

Energia

Wszystko we wszechświecie jest energią. Energia istnieje wszędzie, a w ruchu tworzy pole energetyczne pozwalające na wchłanianie, przewodzenie i przesyłanie energii. Jak wszystkie obiekty, ciało promieniuje, wchłania i przewodzi fale energetyczne określonej częstotliwości.

Nasze ciała mogą wydawać się zwarte, jednak na najbardziej podstawowym poziomie składamy się z delikatnych pól energetycznych, które zawierają niewiele materii, jeśli w ogóle. Nie jesteśmy strukturami tylko fizyczno-chemicznymi, lecz istotami stworzonymi z energii.

Nauka odkrywa, że to nie energie o silnym, wysokim napięciu i wysokim natężeniu powodują najwięcej zmian, lecz niższe, subtelniejsze energie, bliżej lub lepiej dostrojone do połączeń komórkowych w ciele. Najnowsze odkrycia wskazują, że subtelne siły energetyczne w naturze mogą przenikać wszystko, wywołują natychmiastową reakcję na niewiarygodne odległości, nie zachowują się zgodnie ze znanymi wzorami. Nie dają się się zmierzyć konwencjonalnym elektronicznym sprzętem testującym i stanowią całkowicie nowe widmo energii.

W odniesieniu do tego widma używano wielu nazw, takich jak chi, aura, prana czy biopole.
To biopole otacza i przenika ciało. Służy jako urządzenie komunikacyjne, system odbioru i przekazu do przekształcania zakodowanych informacji sygnałów energetycznych w nasze myśli, schematy emocjonalne i zachowawcze, a także życiodajne i uzdrawiające moce ciała fizycznego. Biopole otacza i przenika wszelką materię.

W rezultacie tego przepływu energii od najsubtelniejszej do najgęstszej, zaburzenia i niszczenie materii wydają się wynikać z początkowej nierównowagi w subtelnych energiach czy biopolach. Zrównoważone biopola wydają się zapewnić energię podtrzymującą zdrowy stan materii. Nauka definiuje energię jako ruch i energię w formie ruchu cząsteczek, zaś układ ten zmienia się wraz ze zmianą tej formy np: energia emanująca z aktywności tkanki wątroby będzie inna niż pochodzenia nerek, tarczycy, żołądka, trzustki, przysadki czy jakiejkolwiek innej tkanki ciała. Każda osoba wysyła fale o różnych długościach, osobiste długości fal są tak indywidualne jak odciski palców.

Badacze informują, że nierównowaga i blokady energetyczne występujące wynikają z traumy, stresu, nadużycia, niedoboru, zewnętrznych czynników chorobotwórczych albo samozatrucia i dysfunkcji immunologicznych. Nierównowaga ta może przejawiać się za pomocą wielu oznak i sygnałów takich jak: zaburzenia emocjonalne, dyskomfort, ból itd.

Terapie energetyczne są wykorzystywane przez terapeutów w celu „zrównoważenia” pól energetycznych, aby wzmocnić i podtrzymywać zdrowie oraz zwalczać objawy takie jak ból… Poprzez przekaz energii oraz pokierowaniem ludzkim polem energetycznym terapeuci odblokowują i przywracają równowagę w polu energetycznym uczestnika, w ten sposób organizm zaczyna leczyć się sam.